Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı Orta Doğu ülkelerini tarih, coğrafya, kültür, siyaset, iktisat, ticaret, hukuk, sosyoloji, sağlık, dil ve edebiyat, fen ve teknik bilimler açısından araştırmak, bu alanda incelemeler yapmak ve projeler hazırlamak, bu faaliyetleri planlamak, faaliyetlerin koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 a) Orta Doğu ülkelerindeki üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezleri ile işbirliği imkanlarını araştırmak ve ortak çalışmaların yapılmasını sağlamak,

 b) Orta Doğu araştırmaları çerçevesinde hızlı bilgi sağlama, güvenilir bilgiye ulaşma ve mevcut duruma en uygun politikaları belirleyecek tavsiye kararları almaya yönelik çalışmalar yapmak,

c) Bilimsel çalışmalarda, ilgili ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek ve  yapılacak araştırmalar ile geleceğe yönelik perspektifleri belirlemek,

ç) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, çalıştay ve sergiler düzenlemek veya düzenlenmesine yardımcı olmak, konuyla ilgili yerli ve yabancı bilim adamlarını bu çalışmalara davet etmek,

d) Çalışma alanları ile ilgili her konuda kapsamlı yazılı ve görsel bir dokümantasyon arşivi oluşturmak, gerek duyulması halinde süreli yayın hazırlayıp yayımlamak,

e) Çalışma konularıyla ilgilenen Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki bilim adamlarıyla işbirliği yapmak,

f) Disiplinler arası projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanmasında diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

g) Çalışma alanlarında ve ilgili konularda projeler geliştirmek, bu konularda yapılacak lisansüstü tez ve araştırma projelerini teşvik etmek ve yapılan çalışmaların telif hakkını alarak yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ğ) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili diğer konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacılarla işbirliği yapmak, araştırma projelerini ve araştırmacıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

Son Güncelleme: 2022-01-05 10:59:06
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023